039


Mal Sahibi: Orion Eğitim Vakfı
Mimari Ofis: maer&partners
Mimari Ekip: Mahir Ünal, Erguvan Özgür Ünal
Statik Proje: Ardalı İnşaat Tic.Ltd.Şti
Mekanik Proje: Öge Mühendislik Ltd.Şti.
Elektrik Projesi: RLC Elektrik
Fotoğraflar: Öncü Özalp, Aslı Sevinç
Toplam İnşaat Alanı: 7700m2
Proje tarihi: 2010-2011
Açılış tarihi: 2012


Orion Eğitim Vakfı, İzmir’de bulunan Piri Reis İlköğretim Okullarından ‘Güzelbahçe’ okulu için, öğrencilerine daha iyi bir eğitim ortamı sunabilmek üzere, 2010 yılı başında, mevcut okul’un bulunduğu bölgede satın aldığı arsa üzerinde, yeni ve çağdaş bir kampus tasarlanmasını arzu etmiştir.

Öğrencileri ve eğitimcileri heyecanlandıran bu karar sonrasında mimar olarak bizler de aynı heyecanı duyarak, öğrencilerin hayatlarının büyük bir bölümünü içinde geçireceği ve sadece bilgi değil, hayata dair anlayışlar edinecekleri bir yapı tasarlamanın öneminin bilincinde çalışmalarımıza başladık.

Öğrencilerin çağdaş bir görüş edinebilecekleri,kendilerini özgürce ifade edip çevre bilinci ve topluma karşı sorumluluk edinecekleri,grup çalışmaları yapacakları, yapıcı, yaratıcı ve araştırmacı olacakları, kendi eserlerini sergileyecekleri, yetenek ve ilgilerinin farkına varacakları, iletişim kuracakları, kendilerini ifade edip sosyalleşecekleri bir ortamı sağlamayı hedefledik. Mimari de bu imkanı tanımak üzere mümkün olduğunca duru ve sade bir dilde tasarlandı.

‘’Çağdaş eğitim yapılarının gereği olarak;

  • İçinde ve dışında sürekli öğrenim ve gelişimin sürdürüldüğü,
  • Öğrencilerin, yalnızca bilişsel değil, duyuşsal eğitim ve gelişimine de değer verilen,
  • Gerçek yaşam modelinin uygulanmasıyla kişilik, kimlik ve geleceğin yaşayarak kurgulandığı,
  • Çevresindeki yaşamla dinamik ve üretici bir ilişki kurabilen, ‘’gerçek yaşam modelleri’’

oluşturmaya yönelik olarak çalışmalarımız yürütülmüştür.

Gerçek yaşamda olduğu gibi; özel alan, kamusal mekan, yapay mekan, doğal mekan, buluşma, öğrenme, öğretme, üretim, tüketim, düşünme, araştırma, çalışma, yemek, dinlenme, yatma (bazı modellerde), yönetme, yönetilme, gerilim, çatışma, paylaşma, uzlaşma, uyum, kaçış mekanlarını içerir (içermelidir).

(kaynak: ’EĞİTİM YAPILARI, Geleceğin okullarını planlamak ve tasarlamak, çağdaş yaklaşımlar, ilkeler’ _ Haydar KARABEY)

Bu anlayışla; yeterli özel alanı, yeterli sessiz alanı (kütüphane,bilgi teknolojileri araştırma alanı, anaokulu için uyku bölümü,vb),yeterli sosyal alanı olan ve elverişli eğitim alanları planlanmıştır. Aşağıdaki kriterler, tasarımda önemli veriler olarak ele alınmıştır;

İklim, Taze havanın doğal olarak sirküle edilmesini sağlayacak şekilde pencereler düzenlenmiştir. Güvenli olmasına önem verilmiştir. İzmir’deki iklimin yılın büyük bölümünde sıcak veya ılık olması sebebi ile mümkün olduğunca dış alan kullanımı sağlanmış, oyun avluları, çok amaçlı spor alanları, dış mekan gösterilerinin yapılabildiği açık anfi, anaokulu sınıflarından direk bağlanılabilen oyun bahçesi, ‘sebze-bitki tanıma alanları’ planlanmıştır.

Yön ve Işık; Okul için uygun yön olan kuzey-güney doğrultusunda yerleşim yapılmıştır. (‘kuzey ile maksimum 22,5 derece açı’ prensibine yakın bir çözümü arsa mümkün kılmıştır)

Doğal ışıği maksimum kullanacak şekilde çatı ışıklıkları oluşturulmuştur.

İklimin elverişli olmasına karşın arsa, baktığı ana yönün kuzey olması ve hakim rüzgarın da bu yönden gelmesi sebebi ile soğuk ve sert rüzgarlara maruz kalabilmektedir. Bu nedenle, çocukların oyun oynadıkları ve teneffüs zamanlarında dış alan olarak kullandıkları iç avlu, kuzey yönünün rüzgarına karşı korunaklı bir alan olarak düzenlenmiştir. Sınıflar güney yönüne baktırılarak kuzey yönünde manzaraya hakim yönetim birimleri, kütüphane ve koridorlar planlanmıştır.

 Eğim, Arsanın çok eğimli olması öncelikle okula giriş ve ulaşım kararlarında belirleyici olmuştur. Öğrencilerin kolaylıkla ve yorulmadan sınıflarına ulaşmaları için alt ve üst giriş düzenlemeleri yapılmıştır.

Alt giriş; hem servis park yerleri bakımından güvenli hem de ön girişteki tören meydanı için doğru konum olarak değerlendirilmiştir. Anaokulu bölümü girişe yakın ancak kendi içerisinde korunaklı bir alanda çözülmüştür. Diğer sınıflara da kolay ulaşım sağlanacak şekilde çekirdek yerleri belirlenmiştir.

Üst giriş ise daha çok anfi, yönetim, kapalı spor salonu girişi olarak planlanmıştır. Kot farkından yararlanarak kapalı spor salonunun topoğrafya ile bütünleşmesini çok arzu etmemize rağmen maalesef belediye, bu yaklaşımın doğruluğunu kabul etmesine rağmen mevcut imar mevzuatından dolayı ikna olmamıştır. Böylelikle kapalı spor salonu tamamen gömük olamamış, yine de mümkün olduğunca arsa ve anfi ile ilişkilendirilerek çözülmeye gayret edilmiştir.

Çok amaçlı salon, okul kütlesinin içinde yer aldığından, topoğrafyadaki eğimi kullanarak bu alanı planlamak büyük avantaj getirmiş, böylelikle hem çok amaçlı salona 2 kottan ulaşım sağlanmış, hem de yeşil çatısı, açık spor alanı olarak değerlendirilmiştir.

Çevresel koşullar; Çevredeki villa tipi konutlar arasında çok büyük ve ezici bir yapı yapmaktan kaçınılarak, insan ölçeğinde, çocukların seveceği bir okul yapmak üzere mümkün olduğunca yeşil alan sağlayan, oyun ve spor alanları ile sosyal buluşmaların ve gösterilerin yapılabildiği anfisi ile çevresine de görsel katkı sağlayan bir yapı amaçlanmıştır. Her karar alınırken çevresel veriler ve varolan koşullar dikkatle değerlendirildiği için yapı, ‘oraya ait olma’ hissini vermektedir.  Spor alanları ve anfisi, yazın okulun kapalı olduğu dönemlerde de kullanılabilecek şekilde planlanarak,hem yazın öğrencilere kullanım imkanı vermekte, hem de tüm çevre toplumuna da katkı sağlama imkanı vermektedir.

Yeşil alanın maksimum arttırılması amaçlanmıştır; Eğimi doğru kullanarak yeşil alan ve spor alanları mümkün olduğunca arttırılmıştır. Aynı şekilde açık anfi de, topoğrafya eğimlerine uygun olarak,yeşil alan ile bütünleşik tasarlanmıştır.Bloklar arası açık iç avlu, oyun alanı olarak düzenlenmiştir.

Anaokulu sınıflarında direkt olarak dış bahçe bağlantısı sağlanmıştır. Öğrencilerin bu alanlarda yetiştirilen bitki ve sebzeleri tanıması için ortam düzenlenmiştir.

Yemekhane ve konferans salonu, yeşil çatı ile örtülmüş, açık spor alanı olarak değerlendirilmiştir. Bu alanda basket ve voleybol sahası bulunmaktadır.

Yemekhane ön cephesi, topografyadaki kot farklarının getirdiği avantajla ön bahçeye açılabilecek şekilde planlanmıştır. İstendiği takdirde güzel havalarda dış mekanda da yemek yenebilecektir.

Toplamda 7700m2 kapalı alanı bulunan kampüste, okulun yanı sıra, bir kapalı spor salonu ve bir de açık anfi tiyatro planlanmıştır.

İnşaat tamamlanarak, mayıs 2012 tarihinde yeni kampus açılmıştır.