012


Proje Müellifleri: Erguvan Ö. Ünal, Mahir Ünal
Yardımcılar: Gülüm Balkaza, Ali Çalışkan
Statik: Melih Bulgur
Mekanik: H. Hami Erdem
Elektrik: Hüseyin Gülsoy